Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stratifikace atmosféry teplotní
slov: stratifikácia; něm: thermische Schichtung der Atmosphäre f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: