Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

strašidlo Brockenské
viz glórie.
angl: Brocken bow, Brocken ghost; slov: Brockenské strašidlo; něm: Brocken-Gespenst n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: