Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

strana závětrná
syn. závětří.
angl: leeward side  0000
podpořila:
spolupracují: