Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stopa kondenzační
angl: condensation trail, contrail slov: kondenzačná stopa něm: Kondensstreifen m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: