Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice radiovětroměrná
angl: radiowind station; slov: rádiovetromerná stanica; něm: Radiowindmesstation f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: