Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice meteorologická účelová
met. stanice sloužící k získávání met. údajů pro konkrétní specifikovaný účel. Pracovní náplň, způsob předávání a zpracování dat, popř. umístění této stanice mohou být odlišné od běžných met. stanic.
angl: meteorological station for specific purposes  0000
podpořila:
spolupracují: