Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bublina konvekční
viz konvekce.
angl: convective bubble něm: konvektive Luftblase f  0000
podpořila:
spolupracují: