Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bublina konvekční
viz konvekce.
angl: convective bubble; něm: konvektive Luftblase f  0000
podpořila:
spolupracují: