Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická letištní
nevh. označení pro leteckou meteorologickou stanici, která je umístěna přímo na letišti.
slov: letištná meteorologická stanica  1993-a1
podpořila:
spolupracují: