Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

břečka sněhová
lid. výraz pro sníh rozbředlý v důsledku oblevy, deště nebo chem. posypu.
  0000
podpořila:
spolupracují: