Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice klimatologická pomocná
meteorologická stanice, na níž se provádí klimatologické pozorování ve velmi omezeném rozsahu a většinou jen ve vybraných termínech pozorování, což ovlivňuje její přístr. a tech. vybavení. S. k. p. slouží k doplnění sítě zákl. n. doplňkových klimatologických stanic a získání podrobnějších informací o met. charakteristikách ovlivňovaných místními vlivy. V ČSFR nejsou zřizovány.
angl: auxiliary climatological station  0000
podpořila:
spolupracují: