Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice dobrovolnická
někdy používané pracovní označení meteorologické stanice, jejímiž pozorovateli jsou zacvičení dobrovolní spolupracovníci met. institucí, tedy osoby, které nejsou stálými zaměstnanci těchto institucí a zpravidla nemají ani met. odb. vzdělání. Viz též stanice profesionální.
angl: voluntary observer station slov: dobrovoľnícka stanica něm: Station mit ehrenamtlichen Beobachtern f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: