Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stabilita teplotního zvrstvení
darez: heslo vypuštěno
angl: lapse rate stability, stratification stability  0000
podpořila:
spolupracují: