Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stabilita teplotního zvrstvení
darez: heslo vypuštěno
angl: lapse rate stability, stratification stability  0000
podpořila:
spolupracují: