Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stabilita atmosféry statická
angl: atmospheric static stability slov: statická stabilita atmosféry něm: statische Stabilität der Atmosphäre f?  2014
podpořila:
spolupracují: