Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stabilita atmosféry statická
angl: atmospheric static stability; slov: statická stabilita atmosféry; něm: statische Stabilität der Atmosphäre f?  2014
podpořila:
spolupracují: