Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky vertikální
označení pro padající srážky, které se běžně používá v chemii atmosféry, v meteorologii jen zřídka.
slov: vertikálne zrážky  1993-a3
podpořila:
spolupracují: