Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážky vertikální
označení pro padající srážky, které se běžně používá v chemii atmosféry, v meteorologii jen zřídka.
slov: vertikálne zrážky  1993-a3
podpořila:
spolupracují: