Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážky ovzdušné
syn. srážky. V současné meteorologii se vyskytuje zřídka.
angl: precipitation slov: ovzdušné zrážky  1993-a2
podpořila:
spolupracují: