Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky ovzdušné
syn. srážky. V současné meteorologii se vyskytuje zřídka.
angl: precipitation; slov: ovzdušné zrážky  1993-a2
podpořila:
spolupracují: