Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spouštěč modrý
angl: blue starter; slov: modrý spúšťač  2016
podpořila:
spolupracují: