Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spektrum Marshallovo a Palmerovo
slov: Marshall-Palmerovo spektrum něm: Marshall-Palmer-Spektrum n  2014
podpořila:
spolupracují: