Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spektrum Marshallovo a Palmerovo
slov: Marshall-Palmerovo spektrum; něm: Marshall-Palmer-Spektrum n  2014
podpořila:
spolupracují: