Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

brázda závětrná
angl: lee trough; slov: záveterná brázda; něm: Lee-Trog m; fr: dépression sous le vent f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: