Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

brázda závětrná
angl: lee trough slov: záveterná brázda něm: Lee-Trog m fr: dépression sous le vent f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: