Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

soustava souřadnicová σ
angl: σ coordinate system slov: súradnicová sústava σ něm: sigma-Koordinaten f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: