Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sondáž radioaktivity ovzduší
jeden ze způsobů měření radioaktivity atmosféry. K sondáži radioaktivity ovzduší se zpravidla využívá sond pro měření radioaktivity. Viz též profil beta a gama záření vertikální.
angl: radioactivity sounding slov: sondáž rádioaktivity ovzdušia  2014
podpořila:
spolupracují: