Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solaire
[solér] – regionální název vých., popř. jv. větru, odvozený od směru východu Slunce. Používá se ve střední a již. Francii. Viz též solano.
angl: solaire; slov: solaire; něm: Solaire m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: