Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solaire
[solér] – regionální název vých., popř. jv. větru ve střední a již. Francii. Viz též solano.
Termín byl přejat z fr. solaire „sluneční“ (z lat. solaris téhož významu, od sol „slunce“), odkazuje tím k vanutí ze směru východu Slunce.
angl: solaire; slov: solaire; něm: Solaire m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: