Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

snížení horizontu
slov: zníženie horizontu; něm: Horizontdepression f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: