Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slyšitelnost anomální
angl: anomalous audibility; slov: anomálna počuteľnosť; něm: anomale Hörbarkeit f  2014
podpořila:
spolupracují: