Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

slyšitelnost anomální
angl: anomalous audibility slov: anomálna počuteľnosť něm: anomale Hörbarkeit f  2014
podpořila:
spolupracují: