Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slunoměr Campbellův a Stokesův
slunoměrtvořený skleněnou koulí o průměru asi 10 cm, v jejímž ohnisku je umístěn papírový registr. pásek dělený po hodinách a propalovaný slun. paprsky, není-li Slunce zastíněno oblaky. Při slabé intenzitě záření může být povrch pásky pouze odbarven. S ohledem na měnící se výšku a délku dráhy Slunce na obloze během roku, užívají se tři druhy registr. pásků, a to pro letní, zimní a přechodná roční období. Trvání a doba výskytu slun. svitu se vyhodnocuje pomocí předtištěného časového rozdělení pásky v pravém slun. čase. S. C. S. je pro jednoduchou obsluhu a poměrně dobrou srovnatelnost naměřených údajů nejrozšířenějším přístrojem k měření trvání slun. svitu v celosvětové síti met. stanic.
angl: Campbell-Stokes sunshine recorder, heliograph Campbell-Stokes  0000
podpořila:
spolupracují: