Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sloha dešťová
čes. překlad termínu nimbostratus.
slov: dažďová sloha; něm: Regenschichtwolke f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: