Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sloha
čes. překlad termínu stratus.
slov: sloha; něm: Schichtwolke f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: