Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

skřítci červení
angl: red sprites slov: červení škriatkovia něm: roter Kobold m  2016
podpořila:
spolupracují: