Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

skřítci červení
angl: red sprites; slov: červení škriatkovia; něm: roter Kobold m  2016
podpořila:
spolupracují: