Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síť MOTNE
telekomunikační síť pro výměnu let. meteorologických informací z provozně významných letišť Evropy (MOTNE znamená Meteorological Operational Telecommunications Network Europe). Hlavními stanicemi s. M. jsou Amsterodam, Brusel, Londýn, Paříž, Curych, Řím, Vídeň, Offenbach a Kodaň. V s. M. se rozšiřují zprávy o skutečném ipředpovídaném počasí spolu s výstrahami na letecky významné met. jevy na evropských letištích. Regionální telekomunikační centrum Praha zabezpečuje pro s. M. přenos zpráv z letišť ČSFR, Polska a SSSR. V. t. jevy počasí význačné, centrum telekomunikační regionální.
angl: Meteorological Operational Telecommunications Network, Europe (MOTNE)  0000
podpořila:
spolupracují: