Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síla barického gradientu
slov: sila barického gradientu; něm: Druckgradientkraft f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: