Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sezony klimatické
viz doby roční klimatické.
angl: climatic seasons  0000
podpořila:
spolupracují: