Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sezona synoptická přirozená
část roku, během níž se v dané oblasti vyskytuje urč. typ n. příbuzné typy přirozených synoptických období. Tento pojem byl používán v SSSR při formulacidlouhodobých předpovědí počasí.
angl: natural synoptic season  0000
podpořila:
spolupracují: