Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

separace elektrického náboje v oblacích neinduktivní
angl: charge separation in clouds slov: neinduktívna separácia elektrického náboja v oblakoch  2016
podpořila:
spolupracují: