Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

separace elektrického náboje v oblacích neinduktivní
angl: charge separation in clouds; slov: neinduktívna separácia elektrického náboja v oblakoch  2016
podpořila:
spolupracují: