Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

separace elektrického náboje v oblacích induktivní
angl: charge separation in clouds slov: induktívna separácia elektrického náboja v oblakoch něm: Ladungstrennung in einer Wolke durch induktive Prozesse f  2016
podpořila:
spolupracují: