Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

separace elektrického náboje v oblacích induktivní
angl: charge separation in clouds; slov: induktívna separácia elektrického náboja v oblakoch; něm: Ladungstrennung in einer Wolke durch induktive Prozesse f  2016
podpořila:
spolupracují: