Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

řasa
čes. překlad termínu cirrus.
slov: riasa; něm: Federwolke f, Cirrus m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: