Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rychlost vertikální generalizovaná
slov: generalizovaná vertikálna rýchlosť něm: generalisierte Vertikalgeschwindigkeit f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: