Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost vertikální generalizovaná
slov: generalizovaná vertikálna rýchlosť; něm: generalisierte Vertikalgeschwindigkeit f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: