Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost tření
slov: rýchlosť trenia; něm: Schubspannungsgeschwindigkeit f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: