Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost světla v atmosféře
angl: speed of light propagation in atmosphere; slov: rýchlosť svetla v atmosfére; něm: Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: