Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozbor
syn. analýza.
slov: rozbor; něm: Analyse f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: