Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice tepelné bilance zemského povrchu
slov: rovnica tepelnej bilancie zemského povrchu; něm: Wärmebilanzgleichung der Erdoberfläche f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: