Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice Probert-Jonesova
slov: Probert-Jonesova rovnica; něm: Probert-Jones-Gleichung f  2014
podpořila:
spolupracují: