Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice Kellerovy–Fridmanovy
angl: Keller – Fridman equations slov: Kellerove-Fridmanove rovnice něm: Friedmann-Keller Gleichungen f/pl  2014
podpořila:
spolupracují: