Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice Kellerovy–Fridmanovy
angl: Keller – Fridman equations; slov: Kellerove-Fridmanove rovnice; něm: Friedmann-Keller Gleichungen f/pl  2014
podpořila:
spolupracují: