Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiometr zdokonalený s vysokým rozlišením (AVHRR)
radiometr pro řádkové snímání, umožňující úzkým úhlem záběru, dělením toku snímaného záření, pomocí filtrů a příslušných čidel získávat údaje o záření Země, oblačnosti a atmosféry ve více spektr. pásech. Volbou kanálů je umožněno sledování teploty povrchu Země, teploty horní hranice oblačnosti a záření atmosféry. Vhodným srovnáním údajů v daném kanále a mezi kanály lze získávat informace o plošném a prost. rozložení někt. met. prvků. Rozměr obrazového prvku AVHRR je 1,1 x 1,1 km pro střed řádků. Poněvadž se v jednotce informace integrují záření všech objektů umístěných na ploše dané rozlišovací schopností, lze lokalizovat kvantitativně i cíle s menšími rozměry než činí rozlišovací schopnost radiometru, pokud mají výrazný kontrast.
angl: advanced very high resolution radiometer  0000
podpořila:
spolupracují: