Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyranometr efektivní
nevh. název pro pyrradiometr.
angl: pyrradiometer; slov: efektívny pyranometer; něm: Effektivpyranometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: