Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pyranometr efektivní
nevhodný název pro pyrradiometr.
angl: pyrradiometer slov: efektívny pyranometer něm: Effektivpyranometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: