Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyranometr destilační
syn. lucimetr.
angl: distillation pyranometer; slov: destilačný pyranometer  1993-a1
podpořila:
spolupracují: