Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

psychrometr Augustův
uměle neventilovaný psychrometr běžně používaný na met. stanicích v meteorologických budkách. Je tvořen dvěma staničními teploměry, z nichž vlhký teploměr má nádobku obalenou tzv. punčoškou, jejíž dolní konec je ponořen do nádobky s vodou upevněné pod teploměrem, odkud nasává vodu jako knot. P. A. se používá i při teplotách pod 0 °C, kdy je teploměrná nádobka obalena ledem, charakteristiky vlhkosti vzduchu se však potom určují pomocí psychrometrických tabulek z oddílu „Led". Přístroj navrhl E. F. August (1825).
angl: August psychrometer  0000
podpořila:
spolupracují: