Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bonita klimatu
slov: bonita klímy  2015
podpořila:
spolupracují: