Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

psychrometr Assmannův
druh aspiračního čili uměle ventilovaného psychrometruzkonstruovaný B. Assmannem (1887) k přesnému měření vlhkosti vzduchupři konstantní rychlosti proudění. Stejnoměrné proudění vzduchu kolem nádobek suchého a vlhkého teploměru zajišťuje ventilátor poháněný pérovým n. el. strojkem; rychlost proudění bývá nejčastěji 2,5 m.s–1. Umístění teploměrných nádobek v kovových trubicích umožňuje měřit vlhkost vzduchu i na slunci. P. A. je přenosný přístroj, hojně využívaný zejm. při ambulantním terénním meteorologickém měření.
angl: Assmann psychrometer  0000
podpořila:
spolupracují: