Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

psychrometr aspirační
viz psychrometr Assmannův.
angl: aspirated psychrometer, ventilated psychrometer  0000
podpořila:
spolupracují: