Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přenos obrázků (snímků) z meteorologických družic s vysokým rozlišením (HRPT)
automatický přenos obrázků (snímků) z meteorologických družiczískávaných pomocí radiometrů s malým úhlem záběru, v období po r. 1980 převážně označovaných jako zdokonalený radiometr s vysokým rozlišením. Používá se jak na meteorologických družicích geosynchronních, tak kvazipolárních. Metoda dovoluje při použití specializované pozemní přijímací, zpracovatelské a záznamové techniky pořizovat obrázky oblačnosti a zem. povrchu v několika vhodných spektrálních oborech s rozlišovací schopností kolem 4 až 1 km. Pozemní aparatura obv. umožňuje zpracovávat digitální data z družice tak, že lze volit program pro opt. zobrazení ve vhodném rozsahu a gradaci mezi černou a bílou, popř. přiřadit jednotl. kanálům vlnových délek zákl. barvy a směšováním kanálů získávat snímek v nepravém barevném podání.
angl: high resolution picture transmission  0000
podpořila:
spolupracují: