Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přenos obrázků (snímků) z meteorologických družic automatický (APT)
rádiový přenos obrázků (snímků) získávaných meteorologickou družicí prostřednictvím radiometrů nejčastěji v pásmu zasahujícím viditelné n. infračervené záření. Obraz je získáván tak, že řádkový rozklad ve směru kolmém k trajektorii oběžné dráhy družice je získáván rotačním (kývavým) pohybem radiometrů, obrazový rozklad pohybem družice po oběžné dráze. Obrazový prvek nemá podél řádku při tomto druhu rozkladu stejný rozměr. Uvedený způsob přenosu informace je poměrně jednoduchý, získané informace jsou předávány z družice přímo a slouží převážně k zákl. orientaci v makrosynoptických jevech. V. t. přenos upravených obrázků (snímků) z meteorologických družic automatický
angl: automatic picture transmission  0000
podpořila:
spolupracují: